İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kahramanmaraş Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hakkımızda

İlimiz jeopolitik konumu ve iklimi sebebiyle her türlü afete maruz kalabilecek bir yapıdadır. “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” misyonuyla yola çıkan kurumumuz önce eğitim diyerek anaokulundan yükseköğretime, ailelere, gençlere ve işyerlerine, her yaştan ve her gruptan vatandaşlarımıza eğitim vererek afetler konusunda farkındalığı arttırmayı ilke edinmiştir.

Yerelde; sel, göçük, toprak kayması, kaya düşmesi, kayıp vakaları, trafik kazaları, yangın gibi birçok olaya müdahale eden kurumumuz, ulusal düzeyde Van ve Adıyaman Samsat Depremleri, Suriyeli misafirlerin kayıt işlemleri ve Geçici Barınma Merkezlerinin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi gibi büyük çaplı afetler ve göç hareketlerinden edindiği tecrübelerle kriz yönetimi konusunda ülke çapında etkin bir kurum haline gelmiştir.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olan kurumumuz; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ilimizin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.